Štěpán Hon

„Kalendář DOMA vznikl z mojí touhy tvořit a být při tom užitečný. První dokumentární portréty v domovech slavných osobností jsem začal pořizovat na konci zimy 2016. Od počátku měl výtěžek z prodeje pomáhat tam, kde je potřeba hodně peněz, aby mohl člověk zůstat doma mezi bližními a nemusel být se svým trápením zavřen někde v nemocnici nebo ústavu. Pomáhal nemocným ALS k nákupu vybavení a pomůcek pro pobyt v domácím prostředí, pomáhal financovat dopravu klientů denních stacionářů a chráněných dílen, aby mohli zůstat doma a přitom být ve společnosti, která jim pomáhá.

V roce 2020 vstoupila do projektu společnost Cesta domů, která mimo jiné zajišťuje, aby lidé na konci života mohli umírat doma obklopeni láskou svých nejbližších. Tím se poslání kalendáře naplnilo. Domovy slavných pomáhají, aby potřebný mohl zůstat doma, i když si to nemůže dovolit. A kalendář pomáhá nejen penězi, ale i pocitem sounáležitosti a možností realizace. Na jeho výrobě, kompletaci a distribuci se výraznou měrou podílí klienti chráněných dílen teplické Arkadie. Tam totiž vzniká v nákladu 400 ks limitovaná číslovaná edice svázaná z archů podepsaných všemi portrétovanými.

Kalendář není na prodej. Je odměnou za dar společnostem Cesta domů a Arkadie. V roce 2021 vybraná částka poprvé překonala jeden milión korun a od té doby každoročně roste. K vykročení z vlastního stínu nám výrazně pomohlo neformální spojení s Českou televizí, kde na podzim ve Studiu 6 kalendář již tradičně poprvé představujeme veřejnosti.

Pro zvídavé. Všechny fotografie byly až dosud pořízeny fotoaparátem Leica M9 s objektivem 35 mm, nikde nebylo použito externí světlo, služeb vizážisty, kostyméra, ani asistenta. Všechny reálie jsou reálné a domovy pravé, hýbalo-li se s předměty v obraze, pak to byl většinou jen posun hrnku od kávy. Moje návštěva nikde netrvala déle než hodinu, ale nejednou přerostla v dlouhodobé přátelství. Fotografie v kalendáři chtějí být prostým svědectvím o okamžiku, ve kterém jsem člověka v době mojí návštěvy zastihl.

Děkujeme, že i Vy jste si pořídili kalendář DOMA a stali se tak součástí naší velké rodiny.“

Štěpán Hon, září 2023

Portrét fotografa Štěpán Hon