Komu pomáháme

Kalendář je částečně kompletován v chráněných dílnách teplické Arkadie a lze jej získat jen odměnou za příspěvek organizaci Cesta domů.
Celý výtěžek je tedy věnován na dobročinné účely.

Cesta domů

Cesta domů je organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti i dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Více jak 20 let je Cesta domů součástí lidských příběhů.

Snahou Cesty domů je, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly a aby pro ně čas v závěru života byl naplněný nejen starostmi a vypětím, ale i možností společně se scházet, vzpomínat, loučit se.

Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad.

Koupí charitativního kalendáře pomůžete Cestě domů splnit přání těžce nemocným lidem odejít v klidu, důstojně a v blízkosti své rodiny. Bez dárců, jako jste Vy, by to nebylo možné. Dary totiž tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů.

www.cestadomu.cz

Zaměstnankyně Cesty Domů
Foto: Daniela Dahlien Neumannová

Arkádie

V současné době Arkadie poskytuje své služby pro více než 200 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání v základní a praktické škole, poskytování různých druhů sociálních služeb vč. samostatného bydlení, zaměstnávání v chráněných dílnách, příprava a podpora při uplatnění na volném trhu práce, pravidelná doprava dětí do škol a školských zařízení, pořádání velkého okruhu aktivit pro volný čas.

Snahou Arkadie je vytvoření takového prostředí, aby lidé s postižením měli možnost se dle svých možností a schopností zapojit do běžného života stejně jako jejich vrstevníci.

www.arkadie.cz

Zaměstnanci Arkadie
Foto: Štěpán Hon