Komu pomáháme

Kalendář je částečně kompletován v chráněných dílnách teplické Arkadie a lze jej získat jen odměnou za příspěvek organizaci Cesta domů.
Celý výtěžek je tedy věnován na dobročinné účely.

Cesta domů

Cesta domů je organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající děti i dospělé v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Již 19 let je Cesta domů součástí lidských příběhů. Pohybuje se v soukromém prostoru pacientů a jejich rodin, v mezních a tíživých situacích, které si nikdo nevybírá, ale k životu neodmyslitelně patří.

Snahou Cesty domů je, aby lidé, kteří si to přejí, mohli zemřít doma, tam, kde to mají rádi a kde se necítí sami. Podporuje jejich rodiny, aby péči zvládly a aby pro ně čas v závěru života byl naplněný nejen starostmi a vypětím, ale i možností společně se scházet, vzpomínat, loučit se.

Pokouší se také prosazovat v české společnosti změny v přístupu k umírání, které vedou k lepší informovanosti, zmírnění tabu a k posílení vědomí, že strávený čas s nemocnými a umírajícími mnohdy připomíná nečekaně objevený poklad.

„Jednou z klíčových služeb Cesty domů je domácí hospic – nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme specializovanou paliativní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí.

Získané prostředky použijeme na nákup pohonných hmot pro tým mobilního hospice, který se bez aut prostě neobejde. Každá sestřička v Cestě domů má své auto, aby se do rodin pacientů dostala co nejrychleji. A každé auto, byť šetrné, potřebuje spoustu pohonných hmot. Za pacienty po Praze ročně najedeme kolem 150 tisíc km.

Koupí charitativního kalendáře pomůžete Cestě domů splnit přání těžce nemocným lidem odejít v klidu, důstojně a v blízkosti své rodiny. Bez dárců, jako jste Vy, by to nebylo možné. Dary totiž tvoří polovinu veškerých příjmů Cesty domů.“

www.cestadomu.cz

Arkádie

V současné době Arkadie poskytuje své služby pro více než 200 osob se zdravotním postižením a jejich rodiny. Mezi poskytované služby patří výchova a vzdělávání v základní a praktické škole, poskytování různých druhů sociálních služeb vč. samostatného bydlení, zaměstnávání v chráněných dílnách, příprava a podpora při uplatnění na volném trhu práce, pravidelná doprava dětí do škol a školských zařízení, pořádání velkého okruhu aktivit pro volný čas.

Snahou Arkadie je vytvoření takového prostředí, aby lidé s postižením měli možnost se dle svých možností a schopností zapojit do běžného života stejně jako jejich vrstevníci.

www.arkadie.cz