Poučení o zpracování osobních údajů

Rozsah a účel zpracování

Souhlasíte, aby Štěpán Hon, se sídlem Líský 33, 273 76, IČ: 70353841 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/45/ES, zpracovával Vaše osobní údaje v rozsahu e-mail pro marketingové účely.

Způsob zpracování

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů a to buď Štěpánem Honem osobně nebo prostřednictvím společnosti Webkomplet, s.r.o., která zprostředkovává rozesílání elektronické pošty.

Souhlas je dobrovolný

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit. Odhlásit se lze jedním kliknutím na odhlašovací odkaz v každém e-mailu. Odvolat jej můžete posláním e-mailu na adresu info@charitativnikalendar.cz, případně telefonicky na telefonní číslo +420 777 234 733.

Doba platnosti souhlasu

Tento souhlas udělujete na dobu 20 let a jeho platnost započne dnem odeslání vyplněného elektronického formuláře.

Přístup k informacím o zpracování

O rozsahu zpracování osobních údajů, účelu, kým jsou údaje zpracovány, jakým způsobem a komu mohou být údaje zpřístupněny, Vás budeme na Vaši žádost písemně informovat.

Chybné údaje

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, rádi je na Vaši žádost opravíme.

Vymazání Vašich údajů

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát. Požádáte-li o vymazání vašich osobních údajů, vymažeme je bez zbytečného odkladu ze všech databází. V případě, že by nám jejich uchování nařizovaly zákony, budeme vás informovat.

Ochrana Vašich práv

Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s účelem, pro který nám byla data poskytnuta, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů na účely přímého marketingu včetně profilování, pokud se týká přímého marketingu. Pokud se domníváte, že my nebo námi pověřený zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a napravení situace. Bude-li kterákoli žádost oprávněná, zjednáme co nejdříve nápravu. Máte rovněž právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlášení o zletilosti

Prohlašujete, že pokud je Vám méně než 16 let, požádal jste svého zákonného zástupce o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Dotazy

V případě, že vám není jasné, s čím souhlasíte, popřípadě byste potřebovali některý z předchozích bodů upřesnit, neváhejte se nám ozvat na info@charitativnikalendar.cz.